Sau khi vi phạm bảo mật, Facebook kỳ dữ liệu phải được quy định

Computer Security News

Ngày thứ bảy, người quan sát báo cáo rằng các công ty nghiên cứu chính trị Cambridge Analytica với quan hệ với tổng thống Trump, đã mua 50 triệu Facebook các tài khoản người dùng mà không có uỷ quyền. Kể từ đó, Facebook thị trường cổ phiếu tiếp tục đi xuống, và vi phạm bảo mật đã được đặt giữa các vi phạm đối với dữ liệu hậu quả nhất trong lịch sử.

Như Cambridge Analytica không có đủ thời gian để tạo ra các cấu hình tùy chỉnh riêng của mình cho cuộc bầu cử năm 2016, công ty yêu cầu các nhà nghiên cứu Aleksandr Kogan để phát triển một Facebook ứng dụng trả tiền người sử dụng để kiểm tra tính cách.

Thật không may, đã có một vài vấn đề với sự sắp xếp này. Đầu tiên là Kogan đã không có bất kỳ sự cho phép của Facebook sử dụng dữ liệu mà ông thu thập cho mục đích thương mại, và thứ hai – các ứng dụng không chỉ thu hoạch dữ liệu hồ sơ người dùng cho thử nghiệm cá tính, nhưng cũng có thể được dữ liệu hồ sơ người dùng của mỗi trường chứng thi bạn mà không có kiến thức của họ.

Tuy vậy, vấn đề chính cho người sử dụng là Facebook chờ hơn hai năm trước khi tiết lộ như vậy gọi là “chưa từng thấy dữ liệu thu hoạch”. Vì vậy, người dùng không có đầu mối rằng Cambridge Analytica đã sử dụng hồ sơ của họ để phát triển kỹ thuật ảnh hưởng đến cử tri.

Công ty nói rằng họ đã không làm bất cứ điều gì sai, nói rằng “không có dữ liệu từ [the researcher] được sử dụng Cambridge Analytica như một phần của các dịch vụ mà nó cung cấp cho chiến dịch tổng thống năm 2016 Trump Donald”. Tuy nhiên, có những câu hỏi về cho dù chiến dịch Trump xuất hiện tuy nhiên để có được một lợi thế trong cuộc bầu cử từ các dữ liệu vi phạm.

Công ty Cambridge Analytica cũng đã từ chối bất kỳ sử dụng không phù hợp của hồ sơ người dùng Facebook, nhưng một cựu nhân viên những người bây giờ là một whistleblower đã nhấn mạnh trái ngược với yêu cầu bồi thường.

Hiện nay, Facebook có 2.1bn người dùng hoạt động, 1.4bn người trong số họ sử dụng các trang web mỗi ngày. Như là một nền tảng mạng xã hội, nó cho phép mọi người để chia sẻ ý tưởng, hình ảnh và sự kiện cuộc sống với bạn bè, gọi chung là cung cấp cho Facebook hình ảnh phân giải cao nhất của mỗi người dùng của bất kỳ công ty truyền thông, với trọng tâm về cảm xúc.

Cho nhà quảng cáo, Facebook là đặc biệt cho khả năng của mình để nhắm mục tiêu nhiều hơn một nửa của tất cả mọi người ở mọi thị trường phát triển và quyền lực nó mang lại cho nhà quảng cáo.

Khoảng năm năm trước đây, bảo mật các chuyên gia gợi ý rằng Facebook các thuật toán có thể được sử dụng cho predicting những thứ như sản phẩm và các tùy chọn chính trị từ chỉ một số ít “thích”. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại về những tác động bảo mật, một phần vì các thiết lập mặc định Facebook cho thích là “công cộng”.

Xem xét tất cả các phân tích cho đến nay, Facebook có thể chịu trách nhiệm về một sự vi phạm dữ liệu, mà có thể tạo ra các vấn đề pháp lý theo luật tiểu bang. Các tổng chưởng lý bang Massachusetts đã công bố một cuộc điều tra, và Cambridge Analytica có thể đối mặt với chi phí mà nó đã phá vỡ luật bầu cử Hoa Kỳ bằng cách sử dụng những người không là công dân Hoa Kỳ cũng không phải là chủ sở hữu thẻ xanh trên một chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cả hai người trong số họ có thể bị các hành động của FTC.

Trong bất kỳ trường hợp nào, sau khi vi phạm bảo mật lớn, Facebook là một số dữ liệu phải được quy định càng sớm càng tốt, để cung cấp cho người dùng cao bảo mật.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *