Người dùng Windows nhận vi bản Cập Nhật để vá các lỗ hổng Spectre

Computer Security News

Hôm qua, Microsoft thông báo rằng Windows người dùng sẽ nhận được các bản Cập Nhật vi phát hành bởi Intel để vá lỗ hổng Spectre.

Nhờ vào các cuộc tấn công khủng hoảng và bóng ma, các ứng dụng độc hại có thể vượt qua sự cô lập bộ nhớ và truy cập dữ liệu nhạy cảm của tất cả người dùng.

Có lẽ, các cuộc tấn công khủng hoảng là do một lỗ hổng mà theo dõi như CVE-2017-5754, và tấn công Spectre là một sự kết hợp của CVE-2017-5753 (Phiên bản 1) và CVE-2017-5715 (Phiên bản 2).

Khủng hoảng và Spectre biến thể 1 có thể được giải quyết với bản cập nhật phần mềm, Tuy nhiên, “Spectre” biến thể 2 yêu cầu vi bản vá lỗi.

Tập đoàn Microsoft đã cung cấp người dùng Windows phần mềm Cập Nhật và đã bắt đầu cung cấp các bản vá lỗi vi.

Như các bản vá lỗi vi Spectre đầu tiên từ Intel gây ra khởi động lại thường xuyên hơn và các vấn đề bất ổn định, công ty bắt đầu phát hành bản cập nhật mới. Các bản vá lỗi đầu tiên đã cho Skylake, sau đó cho Kaby hồ và cà phê, và bản vá mới nhất là cho bộ vi xử lý Haswell và Broadwell.

Sau khi được thử nghiệm, các bản Cập Nhật vi cho các nhà sản xuất thiết bị nên có sẵn cho các khách hàng khác.

Cùng lúc đó, Microsoft sẽ cung cấp của Intel vi Cập Nhật đến các thiết bị với bộ vi xử lý 6 thế hệ Intel Core (Skylake) nếu họ đang chạy phiên bản Windows 10 năm 1709 (Cập Nhật người sáng tạo mùa thu) hoặc phiên bản Windows Server 1709 (máy chủ lõi).

“Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin Cập Nhật bổ sung vi từ Intel khi chúng trở nên có sẵn cho Microsoft. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà sản xuất chipset và thiết bị khi họ cung cấp nhiều lỗ hổng mitigations,” John cáp, giám đốc quản lý chương trình, cửa sổ phục vụ và giao hàng, nói.

Khi họ bắt đầu phát hành phần mềm mitigations cho Spectre và khủng hoảng, Microsoft cảnh báo rằng do vấn đề tương thích chống vi-rút, một số người dùng có thể không nhận được các bản Cập Nhật.

Theo John cáp, hầu hết các thiết bị Windows đã có sản phẩm tương thích bảo mật được cài đặt, do đó, họ nên không có kinh nghiệm bất kỳ vấn đề trong việc nhận được các bản vá lỗi.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi một khả năng tương thích AV kiểm tra được thực hiện trước khi phân phối các bản Cập Nhật bảo mật Windows mới nhất thông qua Windows Update cho đến khi chúng tôi có một mức độ đủ về khả năng tương thích phần mềm AV” Cáp cho biết.

Như vòng đầu tiên của Intel của vi thông tin Cập Nhật gây ra sự bất ổn định vấn đề, Microsoft phát hành một bản Cập Nhật cho phép người dùng Windows vô hiệu hoá nhẹ bại Spectre biến thể 2.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *