Google công cụ công bố mới để tăng cường bảo mật tài khoản

Computer Security News

Hôm qua, Google đã giới thiệu một số công cụ mới và các cơ chế bảo vệ để thúc đẩy an ninh tài khoản. Những công cụ mới cũng có thể giúp người sử dụng để phục hồi tài khoản của mình nếu đang bị tổn hại.

Ngày nay hacker thỏa hiệp nhiều tài khoản người dùng, ăn cắp tên người dùng và mật khẩu của họ. Do đó, Google công bố công cụ mới để thúc đẩy an ninh tài khoản.

Do thực tế là nhiều người dùng chưa kích hoạt xác thực 2 yếu tố, Google đã phát triển thêm một lớp bảo mật trong quá trình đăng nhập.

Khi người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu của họ trên trang đăng nhập, đánh giá rủi ro chạy và đăng nhập chỉ thành công nếu không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, vì đánh giá rủi ro, Google khuyên người dùng phải kích hoạt JavaScript.

Ngoài ra, công ty nói rằng JavaScript được kích hoạt theo mặc định trong hầu hết các trình duyệt web, Tuy nhiên, 0,1% của khách hàng của mình đã vô hiệu hóa nó. Khi JavaScript bị vô hiệu hóa, đánh giá rủi ro không thể hoàn thành và xác thực không thành công.

Khi người dùng đăng nhập, các công cụ kiểm tra an ninh mà Google giới thiệu năm ngoái, cải thiện an ninh tài khoản của họ bằng cách cung cấp hướng dẫn tùy chỉnh.

Công ty đã không ngừng nâng cao công cụ kiểm tra an ninh và thêm bảo vệ chống gây hại các ứng dụng điện thoại di động dựa trên các khuyến nghị từ Google chơi bảo vệ. Bây giờ, công cụ cũng cho phép người dùng loại bỏ các tài khoản của họ từ các thiết bị họ không sử dụng nữa.

Trong khi các Google thông báo cho người dùng khi trang web bên thứ ba hoặc các ứng dụng được cung cấp quyền truy cập vào Gmail và dữ liệu liên hệ Google, nó cũng sẽ thêm Google tài khoản vào danh sách.

Nếu bất kỳ tài khoản người dùng đã bị xâm phạm, Google sẽ cung cấp một quá trình từng bước giúp người dùng kiểm tra thiết đặt bảo mật, bảo vệ các tài khoản khác được liên kết với tài khoản bị tấn công, các hoạt động tài chính để xem nếu phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản đã xác minh bị lạm dụng, và xem lại các tập tin vào Gmail và Google ổ đĩa để xác định xem chúng có được truy cập hoặc lạm dụng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *