Category: Computer Security News

Google công cụ công bố mới để tăng cường bảo mật tài khoản

Hôm qua, Google đã giới thiệu một số công cụ mới và các cơ chế bảo vệ để thúc đẩy an ninh tài khoản. Những công cụ mới cũng có thể giúp người dùng khôi phục tài khoản của mình nếu đang bị tổn hại. Ngày nay hacker thỏa hiệp nhiều tài khoản người dùng, ...

Google công cụ công bố mới để tăng cường bảo mật tài khoản

Hôm qua, Google đã giới thiệu một số công cụ mới và các cơ chế bảo vệ để thúc đẩy an ninh tài khoản. Những công cụ mới cũng có thể giúp người sử dụng để phục hồi tài khoản của mình nếu đang bị tổn hại. Ngày nay hacker thỏa hiệp nhiều tài khoản ...

Yahoo phải trả $50 M cho vi phạm an ninh lớn

Yahoo nên trả tiền $50 triệu bồi thường thiệt hại và cung cấp hai năm dịch vụ Giám sát tín dụng miễn phí vì vi phạm bảo mật lớn nhất trong lịch sử. Các vi phạm ảnh hưởng 200 triệu người dùng có địa chỉ email và dữ liệu cá nhân đã bị đánh cắp. ...

Yahoo phải trả $50 M cho vi phạm an ninh lớn

Yahoo nên trả tiền $50 triệu bồi thường thiệt hại và cung cấp hai năm dịch vụ Giám sát tín dụng miễn phí vì vi phạm bảo mật lớn nhất trong lịch sử. Các vi phạm ảnh hưởng 200 triệu người dùng có địa chỉ email và dữ liệu cá nhân đã bị đánh cắp. ...

Giả Adobe Flash Update ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp

Palo Alto chuyên gia an ninh cảnh báo của một Cập Nhật giả Adobe Flash ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp. Theo các nhà nghiên cứu, Cập Nhật giả Adobe Flash được sử dụng như là một vector một thợ mỏ cryptocurrency độc hại. Giả mạo ...

Giả Adobe Flash Update ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp

Palo Alto chuyên gia an ninh cảnh báo của một Cập Nhật giả Adobe Flash ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp. Theo các chuyên gia, Cập Nhật giả Adobe Flash được sử dụng như là một vector một thợ mỏ cryptocurrency độc hại. Giả mạo bản ...

Giả Adobe Flash Update ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp

Palo Alto chuyên gia an ninh cảnh báo của một Cập Nhật giả Adobe Flash ẩn một thợ mỏ làm việc như là một cập nhật phần mềm hợp pháp. Theo các nhà nghiên cứu, Cập Nhật giả Adobe Flash được sử dụng như là một vector một thợ mỏ cryptocurrency độc hại. Giả mạo ...

Vi phạm bảo mật lớn ảnh hưởng đến dữ liệu riêng tư của 500.000 Google Plus người dùng

Một sự vi phạm bảo mật lớn tiếp xúc các dữ liệu cá nhân của hơn 500.000 người Google Plus dùng cho nhà phát triển bên thứ ba. Do sự tiếp xúc dữ liệu, Google sẽ đóng cửa các mạng truyền thông xã hội Google +. Những gì gây ra các dữ liệu vi phạm ...

Cyber Attack tiếp xúc các dữ liệu cá nhân của 50 triệu tài khoản Facebook

Facebook báo cáo rằng một cuộc tấn công cyber tại đã tiếp xúc với các thông tin cá nhân của tài khoản 50 triệu. Nhóm nghiên cứu mạng xã hội cho thấy rằng tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trong “View As” tính năng mà hãy cho họ ăn cắp thẻ truy cập ...

Cyber Attack tiếp xúc các dữ liệu cá nhân của 50 triệu tài khoản Facebook

Facebook báo cáo rằng một cuộc tấn công cyber tại đã tiếp xúc với các thông tin cá nhân của tài khoản 50 triệu. Nhóm nghiên cứu mạng xã hội cho thấy rằng tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trong “View As” tính năng mà hãy cho họ ăn cắp thẻ truy cập ...